Hét netwerk van
dietisten in het
bedrijfsleven

Lidmaatschap

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld voor het lidmaatschap van VoeDNet:

Commercieel werkzaam
Je kunt lid worden van VoeDNet als je bent afgestudeerd als diëtist én minimaal 1 jaar werkzaam bent binnen de voedingsmiddelenindustrie of bij een organisatie waarvan de activiteiten direct gerelateerd zijn aan voedingsmiddelen, zoals belangenorganisaties, cateringbedrijven of retail. Of als je zelfstandig ondernemer bent en werkt voor de voedingsmiddelenindustrie.
We houden de richtlijn aan dat je minimaal 15 uur per week werkzaam bent in de bovenstaande functies.

VoeDNet kiest er voor om, gezien haar doelstellingen, geen studenten, andere disciplines en/of collega’s in een ander werkveld als lid op te nemen.

Bijwonen bijeenkomst
Er wordt 3x/jaar een bijeenkomst georganiseerd. Leden zijn verplicht minstens één bijeenkomst per jaar bij te wonen.

Tijdens de eerste bijeenkomst gaat het voornamelijk om netwerken en houden we onze unieke nieuwjaarsborrel. De andere bijeenkomsten hebben een inhoudelijk karakter.

Digitaal bereikbaar
Communicatie vindt plaats middels e-mail en de website.

Leden ontvangen een persoonlijke inlogcode voor de VoeDNet site waarmee zij toegang krijgen tot o.a. de nieuwsbrief en de activiteiten.

Contributie
De contributie bedraagt € 30,-/kalenderjaar.